شامپو پروتئینه

حاوی پروتئین هیدرولیز شده و غنی شده از انواع اسیدهای آمینه می باشد که ضمن حفاظت، بهبود کیفیت و افزایش قطر ساقه مو باعث تقویت ریشه و جلوگیری از ریزش مو می شود

پربیننده ترین محصولات